Firmament

Firmament 2015Firmament mirror plexi , wire, mica 96x48x12” top view

Firmament plexi mirror, wire, mica 96x48x12” 2015Firmament mirror plexi , wire, mica 96x48x12” side view

Firmament detail CEnzHack plexi mirror, wire, mica 96lx48wx12h”Firmament mirror plexi , wire, mica 96x48x12” detail

Firmament plexi mirror, wire, mica 96x48x12” 2015Firmament mirror plexi , wire, mica 96x48x12” top view